Maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Instructies Corona interventie pakket

In deze instructie video wordt uitgelegd hoe je jezelf kan beschermen, wanneer je werkzaamheden uitvoert waarbij (mogelijk) COVID-19 aanwezig is.

De zorg voor bewust veilig werken is en blijft van kracht

De zorg voor bewust veilig werken is en blijft van kracht, ook in deze coronacrisis. Net als de wens van bedrijven en organisaties te beschikken over getrainde bhv’ers die opgeleid zijn door bevoegde instructeurs.
Niet alleen nu, ook in het nieuwe normaal zullen wij veilig werken bevorderen op de werkvloer om medewerkers inzetbaar te houden, arbeidsrisico’s te beperken, en te zorgen dat bewust veilig werken een onderdeel van de dagelijkse routine blijft.

De bhv-cursus in het nieuwe normaal

Fuego BV gebruikt de komende periode om goed na te denken over de 1,5-meter economie. En specifiek over de BHV en het opgeleid en geoefend houden van de bhv in de ‘post-corona’ samenleving.
Zeker tijdens crisis is het belang van BHV meer dan duidelijk. Er zijn organisaties die in deze tijden, al dan niet aangepast, operationeel blijven en door moeten. Ook de BHV speelt dan een belangrijke rol, om werknemers veilig hun werk te kunnen laten doen.

GRATIS ONLINE MODULE
Hulpverlening tijdens de Coronacrisis

Het coronavirus verandert ingrijpend ons dagelijks leven. Het verandert ook hulpverlening. Maar hoe ga je daarmee om?

In aansluiting op de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van HartslagNu het volgende besloten:

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:
Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
• Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
• HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
• Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
• Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
• Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet: • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
• Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:
• Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Nieuwe manier van oproepen

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente heeft HartslagNu afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaat HartslagNu vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal:

De oproepstraal stellen we vast op basis van:
1. Een maximale straal van 2 km
2. Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
3. Het aantal AED’s binnen de straal (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat, zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Hieronder is een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie.

Lees meer informatie en updates over het coronavirusBekijk veelgestelde vragen over de aanpassing van de oproepstraal