Lifepak 1000 AED

LIFEPAK 1000 AED

FUEGO BV is de officiele distributeur van de LIFEPAK 1000. De LIFEPAK 1000 AED is ingesteld volgens de nieuwste reanimatie protocollen. Zowel qua energieniveau alsook qua bediening. Deze protocollen worden in de AED, ziekenhuizen en ambulances toegepast.

De LIFEPAK®1000 heeft een ingebouwde flexibiliteit om aangepast te kunnen worden aan toekomstige wijzigingen van de reanimatie richtlijnen.

CprMAX

De LIFEPAK 1000 is uitgerust met cprMAX. Hiermee voldoet de AED niet alleen aan de huidige richtlijnen maar gaat deze verder. CprMAX verkort de tijd dat de patiënt los gelaten moet worden, tijdens het laden van de defibrillatie schok. Hierdoor is de reanimatietijd optimaal.