Onderhoud van AED, EHBO en BHV-materialen

Als je een AED nodig hebt, mag hij niet weigeren. De EHBO-materialen moeten compleet en op datum zijn, maar ook de evacuatiestoelen moeten helemaal in orde en veilig zijn.
Op het moment van een inzet moet je, je hierover geen zorgen hoeven maken.. Hier moet je vanuit kunnen gaan!

Wij ontzorgen je hier graag in, door al deze materialen van periodiek onderhoud te voorzien.
Via ons online onderhoudsprogramma heb je altijd inzicht in de actuele status van alle materialen. Of het nu om 1 locatie of om meerdere locaties gaat.
Daarnaast kunnen we via een piramidestructuur medewerkers alleen inzicht geven in die materialen waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Onderhoudscontract

Als je een onderhoudscontract afsluit, zorgen wij dat de AED up to date is incl. alle eventuele software updates. Dat de verbandkoffers periodiek gekeurd en in orde zijn en dat de evacuatiestoelen getest en waar nodig van nieuwe onderdelen voorzien zijn.
Je hebt toegang tot ons online onderhoudsprogramma zodat je altijd de actuele status kunt zien.

Eenmalige keuring

Als je twijfelt over de status van de AED, EHBO of BHV-materialen, kunnen we een eenmalige keuring uitvoeren. Na afloop ontvang je een rapport met een advies en de bevindingen.

Onderhoud LIFEPAK CR2 – LIFELINK

Voor de LIFEPAK CR2 hoeven we geen preventief onderhoud meer te verlenen. Er hoeft geen monteur meer de weg op om de AED van onderhoud te voorzien. We rukken alleen uit als de status van de AED veranderd is.

Hierdoor sparen we het milieu en ben je toch 24/7 verzekerd van een goed werkende AED.
Accu niet opgeladen? AED niet op zijn plaats? LIFELINK stuurt een waarschuwing per mail. FUEGO BV is hierbij de back-up en ontvangt de waarschuwing ook. Wij hebben een 24/7 dienst en reageren direct. Dit is altijd een vaste medewerker.